Renowned Children’s Song Artist, Martin Yorgants, Visits “Arevik” Center

For over 25 years, Martin Yorgants has been entertaining children with his voice and love for song. On September 24, 2014, the renowned artist found his way to the Aleppo Compatriotic Charitable Organization and beelined towards the children with special needs “Arevik” caters to. Moved by the organization’s efforts, the surprise visit turned to a lively concert, which took place a day later. Giddy laughter and bright eyes full of joy could not be missed this day as the children were treated to a rare performance. The visits culminated in a final meeting with fans on September 26, 2014, where all those who wished to meet him in person and indulge in the nostalgia of seeing their childhood favourite song artist in person, could do so.

 

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image