February 9, 2015

Արաբերենի մասնագետների եւ մանկավարժների հավաքագրում

«Հալեպ» ՀԲՀԿ-ն և Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալը (Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի հայաստանյան մասնաճյուղ) հրավիրում են սիրիայից տեղափոխված արաբերեն լեզվի մասնագետների և արաբերենի գերազանց...
Read More