Candlelight Vigil Dedicated to the Memory of Armenian Genocide Victims

On 25 April 2015 “Aleppo” Compatriotic Charitable NGO held Candlelight Vigil in memory of Armenian Genocide victims at Charles Aznavour square in Yerevan.

The ceremony began with opening remarks by Shaghik Baghdasaryan and Hakop Kazantchyan, youth committee representatives of “Aleppo” CCO. In their speech they noted, that they remember irrevocable human losses; condemn the past of monstrous enemy and the present of shameful denial; demand fair solution and compensation of this crime against humanity, build and will continue building a future filled with light for the peace of Armenia.

Candlelight Vigil was accompanied by poetry and song performances by Syrian-Armenian young people. Proud performances by “Aleppo” CCO’s youth committee members, new guitar band represented by Ara Arslanyan, Arsen Vardanyan, Pardi Minasyan, Zohrab Ayvazyan, Meghedi Kilisyan, “Armenian-Syrian Power” teenagers group represented by Shogher Termenjyan and Araks Mahtesyan made the ceremony complete.

During the candlelight vigil passers-by, from child to old, had an opportunity to light a candle envisaged for them.

Organizing Candlelight Vigil in the Mother Homeland, “Aleppo” CCO, which is established to provide emergency relief to Syrians in critical situation, bowed down in memory of innocent victims of Armenian Genocide.

It is worth to note, that Ms. Silva Kaplanian, Ms. Aline Momjian, Ms. Dzovig Baytarian and Hakop Kazantchian had their great contribution in implementation of this Initiative.

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image