Meeting on Employment Issues of the Syrian Community in Armenia at Aleppo CCO’s center

A meeting took place on employment issues of the Syrian community in Armenia at the center of ALEPPO Compatriotic Charitable Organization (ACCO) on April 15, 2016. The meeting was held by the initiative of the World Council of Churches Armenia Inter-Church Round Table Foundation.

The meeting was attended by Mr. Karen Nazaryan, the Executive Director of the WCC Armenia Inter-Chuch Round Table Foundation, Mrs. Alla Sarkissova, the Project Coordinator, Ms. Jana Schroder, ACT Alliance Program Officer, Mrs. Ani Balkhian, Founding President of ACCO and the organization’s beneficiary Syrian families.

During the meeting, reference was made to the development of the areas which create more employment opportunities and contribute to finding a job easily. Other possibilities were also discussed that would contribute in solving the employment problem.

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image