Aleppo CCO initiative: Syrian children visited the Victory Park in Yerevan

Understanding the importance of educating the young generations in a national and patriotic spirit and introducing them to the cultural values, the Aleppo Compatriotic Charitable Organization initiated and implemented free educational and cultural summer school for Syrian children and youth. The summer school operates for two months now.

On July 15, 2016, the Syrian children – participants of the summer school – have visited the Yerevan’s Victory Park together with their teachers to spend another meeting outdoors. During the visit, they got acquainted with the park and the “Mother Armenia” monument’s history and significance.

Children and youth spent a meaningful time, participating in various interesting games, drawing colorful paintings with crayons and discovering one of the most beautiful corners of Yerevan. They also enjoyed a special treat prepared by the Aleppo CCO.

It is worthy to note that the Syrian children and youth were accompanied by their parents and members of the Youth council of the Aleppo CCO.

13706360_10209924714577116_310059941_n 13714397_10209924713897099_1958014825_n 13735424_10209924713817097_1470864521_n 13714500_10209924712977076_535911948_n 13706351_10209924712857073_789136337_n 13689472_10209924712697069_1058876383_n 13695259_10209924712617067_1986278989_n 13705191_10209924714897124_768315464_n 13734688_10209924715097129_415055377_n

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image