Aleppo CCO: Eight more people relocated to Armenia through «Save a Life» project

On November 4, 2016, the families of Basmagian, Kazanjian and Barkor, numbering 8 people, were relocated to Armenia from Aleppo within the framework of the “Save a Life” project of the Aleppo Compatriotic Charitable Organization.

The families were given a warm welcome by the representatives of the Aleppo CCO and the “Mission Armenia” NGO at the Zvartnots airport in Yerevan.

The relocation of the families from Aleppo to Armenia was made possible thanks to the efforts and the humanitarian assistance from the benefactor Theresa Mkhitaryan.

To remind, since May 2015, Aleppo CCO implements its “Save a Life” project – an initiative that aims at supporting those Syrians who found themselves in a difficult financial situation and addressed Aleppo CCO asking for help to purchase a one-way ticket to Armenia.

14962383_986575431489213_666885476_n 14961561_986575294822560_1902114561_n

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image