Aleppo CCO: The Children and Youth School continues

The Children and Youth School continues at the Aleppo Compatriotic Charitable Organization. On November 12, 2016, 43 Syrian children participated in painting and music classes organized within the framework of the school. The painting class was dedicated to the New Year holidays; children portrayed the New Year with enthusiasm and transferred their flight of fancy to the paper.

Such educational and cultural programs instill interest and love for culture among children and contribute to the formation of an educated and mature personality.

To remind, Aleppo CCO’s center organizes children and youth gatherings on every Saturday from 15:00 until 17:30 for participants aged between 6 to 9 and 10 to 16 years old.

The meetings of the Children and Youth School take place at the center of the Aleppo CCO located at 8a Vardanants Street, Yerevan.

Those who want to register their participation at the gatherings of the Children and Youth School, please, call by the following phone numbers: 010 54 53 69, or 098 54 53 61.

15049631_1114884975293329_1361666144_n 15033717_1114885001959993_310285106_n 15046377_1114885071959986_701504336_n 15045709_1114885508626609_226334943_n 15046261_1114885611959932_1872227056_n 15057920_1114885788626581_818263415_n

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image