Meetings of the Youth Council resumed at Aleppo CCO

On November 12, 2016, activities of the Youth Council were resumed at the Aleppo Compatriotic Charitable Organization. 40 representatives of Syrian youth gathered at the Aleppo CCO to discuss the further activities and steps of the Youth Council aimed at strengthening the inner potential of young people, as well as a more active involvement of the Syrian youth in civil and cultural life of Armenia.

Such meetings of the Youth Council are an opportunity for those Syrian young people who have found shelter in Armenia to not only learn more about the country and become its good citizen, but to also bring forward their new ideas and unite their efforts to build a better future and a more bright and powerful Armenia.

To remind, the youth gatherings within the framework of the programs of the Aleppo CCO take place every Saturday, at 6:30 PM.

Those who want to participate in the youth meetings, please, call by the following phone numbers: 010 54 53 69 or 098 54 53 62.

 15032388_10210998102531144_52937735_n 15032394_10210998102091133_1078470304_n 15058538_10210998101451117_2058255135_n 15086403_10210998101091108_1482473537_n

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image