Aleppo CCO as a gathering venue for Syrian children and youth

Aleppo Compatriotic Charitable Organization continues to organize children and youth schools, uniting Syrian youngsters under its roof.

On November 20, 2016, 55 Syrian children and youth participated in painting and music classes as well as developing games organized at the center of the Aleppo CCO. Parents of one of the participants offered the children and youth delicious treats after the classes.

Participating in children and youth school organized by the Aleppo CCO and attending such educational and cultural programs, Syrian youngsters acquire vital skills that play an important role in the process of the formation of an educated and mature personality.

To remind, Aleppo CCO’s center organizes children and youth gatherings on every Saturday from 15:00 until 17:30 for participants aged between 6 to 9 and 10 to 16 years old.

The meetings of the Children and Youth School take place at the center of the Aleppo CCO located at 8a Vardanants Street, Yerevan.

Those who want to register their participation at the gatherings of the Children and Youth School, please, call by the following phone numbers: 010 54 53 69, or 098 54 53 61.

15174689_1122434724538354_1619414921_n15135597_1122351694546657_1976850816_n 15086968_1122435174538309_1216029595_n 15139523_1334658669891269_1320045901_n 14971941_1334589073231562_231766617_n 15139634_1334588906564912_1385095703_n 15151508_1122351374546689_1542035628_n

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image