Children and Youth School continues at Aleppo CCO

Every Saturday, the Aleppo Compatriotic Charitable Organization is filling up with smiles and laughs of children who attend the Children and Youth School, which takes place at the center of the organization.

On December 10, 2016, the Children and Youth School brought together a large number of Syrian children and youth who now live in Armenia.

Prior to the New Year holidays, the participants of the gathering learned to make New Year and Christmas decorations. This time, the teachers had a surprise prepared for children: together they prepared and baked festive pastries.

To remind, the Children and Youth School of the Aleppo CCO brings together those Syrian children and youth who have found shelter in Armenia, providing them with vital knowledge and skills that play an important role in the process of formation of their personality.

Aleppo CCO’s Children and Youth School takes place on every Saturday from 15:00 until 17:30 for participants aged between 6 to 9 and 10 to 16 years old.

The meetings of the Children and Youth School take place at the center of the Aleppo CCO located at 8a Vardanants Street, Yerevan.

Those who want to register their participation at the gatherings of the Children and Youth School, please, call by the following phone numbers: 010 54 53 69, or 098 54 53 61.

15435743_1148158178632675_444821305_n 15416971_1148158145299345_98730028_n 15424573_1148158125299347_1119538582_n 15388599_1148158091966017_1033252606_o 15409558_1148158078632685_515840145_o15388809_1148158095299350_2144686798_o15403260_1148158111966015_83188491_n

 

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image