2017’s first meeting at the Center for Syrian children and youth took place at Aleppo NGO

Aleppo NGO continues to organize meetings at the Center for Syrian children and youth, uniting Syrian children settled in Armenia its roof.

The first meeting of 2017 took place on January 14. Syrian children participated in music, dance and Arabic language classes, as well as in special games and trainings that benefit their flexibility.

Aleppo NGO’s Center for Syrian children and youth aims at providing Syrian youngsters with knowledge and skills vital for the development of personality

To remind, meeting at Aleppo NGO’s Center for Syrian children and youth take place on every Saturday from 15:00 until 17:30 for participants aged between 6 to 9 and 10 to 16 years old.

The meetings take place at the center of the Aleppo NGO located at 8a Vardanants Street, Yerevan.

Those who want to attend the meetings at the Center for Syrian children and youth, please, call us on the following phone numbers: 010 54 53 69, or 098 54 53 61.

16111364_1178599778921848_1633027507_n 16111088_1178599812255178_445195_n

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image