Meetings at the Center for Syrian children and youth continue at Aleppo NGO

On January 28, 2017, Aleppo NGO once again hosted Syrian children and youth settled in Armenia at its Center for Syrian children and youth.

This time, youngsters learned about the feast of Tyarndarach and its history, as well as participated in music performance, didactic games and learned to make unique paper lampshades.

Initiated by Aleppo NGO, the Center for Syrian children and youth aims at providing Syrian youngsters with knowledge and skills vital for the development of personality.

To remind, the meetings at Aleppo NGO’s Center for Syrian children and youth take place on every Saturday from 15:00 until 17:30 for participants aged between 4 to 9 and 10 to 16 years old.

The meetings take place at the center of the Aleppo NGO located at 8a Vardanants Street, Yerevan.

Those who want to attend the meetings at the Center for Syrian children and youth, please, call us on the following phone numbers: 010 54 53 69, or 098 54 53 61.

16443677_1191931474255345_1380254718_n 16425428_1191931464255346_1205122615_n 16402204_1191931447588681_1630254552_n 16426411_1191931420922017_234013180_n 16441370_1191931424255350_467550713_n 16344250_1191931377588688_1596132314_n 16443700_1191931380922021_885296789_n

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image