IDeA Foundation provides financial aid to Syrian Armenians relocated to Armenia through “Save a Life” program of Aleppo NGO

On February 7, 2017, the Initiatives for Development of Armenia (IDeA) Foundation provided financial aid to 12 Syrian Armenian families (a total of 19 people) who were relocated to Armenia through the “Save Life” program of the Aleppo NGO.

Syrian Armenians who were relocated to Armenia during the next months, will be the next to receive financial assistance from IDeA Foundation.

To remind, on October 15, 2016, the Initiatives for Development of Armenia (IDeA) Foundation released a statement on the current situation of Syrian Armenians, announcing its support to those of them who are willing to be relocated to Armenia. This initiative of the IDeA Foundation will be implemented through Aleppo NGO’s “Save a Life” project, assisting those individuals who wish to relocate to Armenia, escaping from the Syrian war.

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image