Parish Council of the Armenian Apostolic Church of Wales supports the Syrian Armenian community of Armenia

The year of 2016 was also marked by the cooperation between Aleppo Compatriotic Charitable NGO and the Parish Council of the Armenian Apostolic Church of Wales.

Trusting in the activities of Aleppo CCO, the Parish Council of the Armenian Apostolic Church of Wales had its own contribution to the “Save a Life” program of the organization. With joint efforts, the Parish Council organized a charitable sale in the city of Cardiff, donating all the proceeds from the sale to the “Save a Life” program of Aleppo CCO.

Boulboulian family in Zvartnots airport

Thanks to their efforts, one more Syrian Armenian family that was in a desperate situation was able to move to Armenia. The Bulbulyan family was relocated from Syria to Armenia ahead of the New Year’s, on December 28, 2016, leaving the zone of insecurity.

Today, the family, which consists of 3 adults and 2 minors, is undertaking its first steps to build a prosperous future in Armenia.

Aleppo Compatriotic Charitable NGO expresses its deepest gratitude to the Parish Council of the Armenian Apostolic Church of Wales for their trust in the activities of the organization and for giving a vital support to the Syrian Armenian family of Bulbulyans.

17105353_821175084699834_957414574_n17035292_821175048033171_1339618604_n17078450_820213914795951_1018762846_n17012689_820213908129285_1381238598_n

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image