Aleppo CCO: Syrian children get together at the Center for Syrian children and youth

On March 4, 2017, Syrian children were gathered together again at the center of the Aleppo Compatriotic Charitable NGO within the framework of the organization’s Center for Syrian children and youth.

Under the guidance of skilled teachers, children and youth are getting ready for the Feast of Resurrection (Easter), preparing handicraft items dedicated to one of the five major feasts of the Armenian Apostolic Church.

During the meeting, children also shared stories in Arabic language, and then translated them into Armenian. Syrian children and youth also participated in various games as part of the activities of the Center.

The teachers and coordinators of the Center for Syrian children and youth play an important role in its activities. Nairi Shekoyan, Siranush Gumruyan, Vardeni Diraryan, Araz Shekoyan and Hena Aposhlyan do not spare their efforts and vigor in organizing quality leisure time for Syrian children and youth settled in Armenia.

Initiated by Aleppo CCO, the Center for Syrian children and youth aims at providing Syrian children with knowledge and skills vital for the development of personality.

To remind, the meetings at Aleppo Compatriotic Charitable NGO’s Center for Syrian children and youth take place on every Saturday from 15:00 until 17:30 for participants aged between 4 to 9 and 10 to 16 years old.

The meetings take place at the center of the Aleppo Compatriotic Charitable NGO located at 8a Vardanants Street, Yerevan.

Those who want to attend the meetings at the Center for Syrian children and youth, please, call us on the following phone numbers: 010 54 53 69, or 098 54 53 61.

17198013_1046730132094091_382700354_n 17141607_1046730072094097_1501246259_n 17160821_1046730098760761_518419872_n 17124829_1046730078760763_1922882246_n 17160730_1046730128760758_1844011956_n

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image