Aleppo NGO: The Center for Syrian children and youth continues its activities

On May 6, 2017, Syrian children were gathered again at the Center for Syrian children and youth of the Aleppo Compatriotic Charitable NGO.

This time, children worked with colored papers, skillfully turning them into beautiful flower bouquets, angel and other images and forms.

Syrian children were also engaged in new and fun games, as well as music and dance performances that cheered up everyone.

Initiated by Aleppo CCO, the Center for Syrian children and youth aims at providing Syrian children with knowledge and skills vital for the development of personality.

The meetings at Aleppo Compatriotic Charitable NGO’s Center for Syrian children and youth take place on every Saturday from 15:00 until 17:30 for participants aged between 4 to 9 and 10 to 16 years old.

The meetings take place at the center of the Aleppo Compatriotic Charitable NGO located at 8a Vardanants Street, Yerevan.

Those who want to attend the meetings at the Center for Syrian children and youth, please, call us on the following phone numbers: 010 54 53 69, or 098 54 53 61.

 

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image