Meetings of the Center for Syrian children and youth continue at Aleppo NGO

On May 13, 2017, the next meeting of the Center for Syrian children and youth took place in the center of the Aleppo Compatriotic Charitable NGO in Yerevan.

The topic of the meeting was water, and this time, the children painted rivers, lakes, seas. As always, their paintings were bright and colorful.

During the meeting, children also got acquainted with the Feast of Ascension and the traditions of its celebration in Armenia. Then, they participated in a game called “Knowledge” and learned new children’s songs.

Initiated by Aleppo NGO, the Center for Syrian children and youth aims at providing Syrian children with knowledge and skills vital for the development of personality.

To remind, the meetings at Aleppo Compatriotic Charitable NGO’s Center for Syrian children and youth take place on every Saturday from 15:00 until 17:30 for participants aged between 4 to 9 and 10 to 16 years old.

The meetings take place at the center of the Aleppo Compatriotic Charitable NGO located at 8a Vardanants Street, Yerevan.

Those who want to attend the meetings at the Center for Syrian children and youth, please, call us on the following phone numbers: 010 54 53 69, or 098 54 53 61.

 

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image