Aleppo-NGO: Charitable event on the occasion of the Feast of the Ascension

On May 25, 2017, the Women’s Council of the Aleppo Compatriotic Charitable NGO organized a charitable event-trip on the occasion of the Feast of the Ascension. The event was launched from the Republic square in Yerevan, from where the participants traveled to the city of Abovyan.

The guests first visited the St. Ascension Church to attend a holy liturgy, then stopped at the Hatis restaurant where a festive treat and a symbolic event was organized for the participants of the charitable initiative.

At the entrance to the restaurant, the guests received handmade rings made of fruits – the main symbol of the Feast of the Ascension.

In her welcoming speech, the chairperson of the Friends’ Committee Azniv Bertikyan introduced the mystery of the Feast of the Ascension and the unique features of its rituals in different regions of Armenia to the guests of the event.

And the honorary member of the Friends’ Committee Zepyur Palapanyan leaded the various games and lotteries which are an integral part of the celebration traditions of the Feast of Ascension. All the guests received various encouraging gift packages.

The Executive Board of the Aleppo-NGO expresses its gratitude to all guests of the event who contributed their efforts to the implementation of this charitable initiative, encouraging and supporting Aleppo-NGO in its mission.

And a special thanks to Mrs. Yacoubian and Aghavni Gazanjyan whose generous donations will serve to the continuation of the activities of Aleppo-NGO and the solving of the problems faced by the Syrian community in Armenia. 

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image