Armenia Artsakh Fund Donates Humanitarian Aid for Syrian Refugees

On April 11, 2018, Aleppo Compatriotic charitable non-governmental organization provided another round of humanitarian assistance to Syrian refugees settled in Armenia.

Aleppo-NGO beneficiaries received free-of-charge optical glasses and orthopedic shoes, courtesy of the Armenia Artsakh Fund.

Aleppo-NGO communicates its deep appreciation to the Armenia Artsakh Fund for its continued partnership and for demonstrating support for Syrian refugees in Armenia.

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image