“The St. Nerses the Great” Charitable Organization Provides Humanitarian Assistance to Syrian Refugees

On May 17, 2018, Aleppo Compatriotic Charitable Organization provided another round of humanitarian assistance to Syrian refugees settled in Armenia.

The organization’s beneficiaries were allocated black cloth slippers, provided by “The St. Nerses the Great” charitable organization.

Aleppo-NGO offers its sincere gratitude to the “The St. Nerses the Great” charitable organization for its ongoing partnership–and for its contributions in the effort to provide humanitarian relief to Syrian refugees in Armenia.

 

 

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image