Cooperation Between Armenia Artsakh Fund and Aleppo-NGO Continues

On July 11, 2018, Aleppo Compatriotic charitable non-governmental organization provided another round of humanitarian assistance to Syrian refugees settled in Armenia.

The beneficiaries of Aleppo-NGO received shoes for women, courtesy of Armenia Artsakh Fund.

Aleppo-NGO offers its sincere gratitude to the Armenia Artsakh Fund for its ongoing partnership–and for its contributions in the effort to provide humanitarian relief to Syrian refugees in Armenia.

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image