Training Registration Call for Syrian Youth in Armenia

To the Attention of Syrian Youth in Armenia:

Registration for a number of trainings is now open. To learn about the trainings and register, please visit the following link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccBQwl8YCiPm8VA3N__b7xwavC_F8jIF_MUCpQRVVvZy5rsA/viewform?usp=pp_url

Deadline for registration is 9 January, 2019.

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image