Movie Screening for Syrian-Armenian Youth Within the Framework of the “Better Future for Syrian-Armenian Youth” Project

On April 26, 2019, Aleppo-NGO hosted a movie watch for Syrian-Armenian and local youth within the framework of pastoral-psychological assistance of the “Better Future for Syrian-Armenian Youth” project.

The participants watched “Green Book” – an American Oscar-winning comedy-drama directed by Peter Farrell. The film represents scenes about friendship, dignity and devotion. The participants were inspired by the movie and expressed a wish to further participate in this kind of events.

“I really enjoyed the film. It was very touching, meaningful and funny at the same time. Through humor the film highlights the deference towards each person regardless of racial, gender, religious, economic or social status. I highly recommend this film to everyone”, said one of the participants, Nazig Abelian.

After the movie screening the participants launched an active and interesting discussion, shared their impressions and exchanged opinions about the movie.

The movie screening was organized by Syrian-Armenian young girl Serli Tekayan, who contributes the implementation of events of spiritual-psychological assistance, which is aimed at the enrichment of cultural and spiritual values of Syrian-Armenian youth.

The  “Better Future for Syrian-Armenian Youth” project is implemented by the Aleppo Compatriotic Charitable Organization  with the financial assistance of the WCC Armenia Round Table Foundation.

 

       

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image