Cooperation between Aleppo-NGO and Armenia Artsakh Fund continues

From 1-18 June 2020, the Aleppo Compatriotic Charitable NGO distributed hygiene items and optical glasses to 160 Syrian-Armenian families provided by the Armenia Artsakh Fund.

Humanitarian aid will be continued in the upcoming months, by taking into account the Emergency situation in the country due to the COVID-19 pandemic.

We express our gratitude to Armenia Artsakh Fund for their constant support and for being by the side of Syrian-Armenian families who took refuge in Armenia as a result of the Syrian conflict.

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image