Assistance to Refugees in Armenia. Aleppo-NGO and Armenia-Artsakh Fund

From July-December 2020, the Aleppo Compatriotic Charitable NGO distributed hygiene items and optical glasses during the COVID-19 pandemic to 508 Syrian refugee families provided by the Armenia Artsakh Fund. Total 668 refugees have received assistance during 2020.

Humanitarian aid will be continued in 2021 as well and more families will be involved in the project.

Aleppo-NGO expresses its deep gratitude to Armenia Artsakh Fund for the contributions and support for Syrian and other refugees in Armenia.

aleppongo
[addtoany buttons="facebook,twitter,email"]

Similar Posts

«Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի 8-րդ տարեդարձը

Այցելութիւններ «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի կեդրոն

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր 2021-ին, Սուրիոյ Հալէպ քաղաքի արդիւնաբերակա

Գերաշնորհ Տ․ Վիգէն Արքեպս․ Այգազեանի այցելութիւնը և «Հալէպ» ՀԲՀԿ-ի նոր կեդրոնի օրհնութեան արարողութիւնը

Համաշխարհային եկեղեցիներու ազգային խորհուրդի նախագահ եւ «Հալէպ»

Bottom Image