Գծագրության դասեր «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ում

2015թ-ի հուլիս ամսից «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ը հանդես գալով նոր նախաձեռնությամբ՝ հնարավորություն է ընձեռում սիրիահայ պատանիներին մասնակցելու գծագրության դասերի։

Գծագրության դասերը նպատակ ունենալով օժանդակելու Հայաստանում ապաստան գտած սիրիահայ պատանիների զբաղվածությանը՝ տրամադրում են գիտելքների գծագրության վերաբերյալ և բարելավում են պատանիների նկարչական հմտությունները ։