Գործադիր Մարմին

Հիմնադիր նախագահ՝
Անի Բալխյան

Հիմնադիր անդամ, փոխնախագահ, տիկնանց խորհրդի ատենապետ
Ծովիկ Բայթարյան

Գլխավոր քատուղար
Լիլիթ Բանդուրյան

Հաշվապահ
Սիլվա Գաբլանյան

Հիմնադիր անդամ, գանձապահ
Ռիտա Քարագուլյան

Դրամահավաքների ղեկավար
Թալին Չեմպերճյան

Հիմնադիր անդամ, դրամահավաքների համակարգող ԱՄՆ-ում
Մարալ Քարաքաշյան

Հիմնադիր անդամ, արտաքին կապերի և խորհրդատվական բաժնի ղեկավար
Սարգիս Բալխյան
sarkisb@aleppo-ngo.org

Հանրային կապերի բաժնի ղեկավար
Հակոբ Կազանջյան

Մշակութային հանձնաժողովի ատենապետ
Պերճ Քիրազյան

«Արևիկ-Հայաստան» կենտրոնի ղեկավար, մշակութային հանձանժողովի փոխատենապետ
Ալին Մոմջյան

ԱՄՆ-ում «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ի ներկայացուցիչ
Ռաֆֆի Գարագաշյան

 

ԱՄՆ-ում ներկայացուցիչ, դրամահավաքների ղեկավար
Դալար Չոլաքյան

Սիրիայում «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ի ներկայացուցիչ
Հասմիկ Մանջիկյան-Բերբերյան