Պարենային օգնություն «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ի շահառուներին

Հուլիս ամսին «ACMA» բարեգործական հասարակական կազմակերպության շնորհիվ «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ի թվով  650 ընտանիքների տրամադրվեց պարենային օգնություն։

«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ն իր խորին երախտագիտությունն է հայտնում «ACMA» բարեգործական ՀԿ-ի հայաստանյան ներկայացուցչությանը՝ կարիքավոր սիրիահայ ընտանիքներին օժանդակություն ցուցաբերելու համար։