Սիրիահայ ընտանիքներին տրամադրվեց սննդի փաթեթներ

2018 թ. հունվարի  23-ին կայացավ մարդասիրական օգնության բաշխում «ՀԱԼԷՊ» հայրենակցական բարեսիրական հասարակական կազմակերպության կենտրոնում։

Սիրիահայ ընտանիքները ստացան սննդի փաթեթներ մեր բարերար Oհաննես Խեթիմիանի կողմից։

Օգնության տրամադրման շարունակականության ապահովման, համագործակցության և վստահության համար «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ն իր խորին երախտիքն է հայտնում բարերարներին։