Սիրիահայ ընտանիքներին տրամադրվեց «Ֆոքըս օն չիլդրեն նաու,ինկ » ԲԿ -ի կողմից տրամադրված օգնությունը

Ս/թ. սեպտեմբերի 19-ին և 22-ին կայացավ մարդասիրական օգնության բաշխում «ՀԱԼԷՊ» հայրենակցական բարեսիրական հասարակական կազմակերպության կենտրոնում։

Սիրիահայ ընտանիքիներին տրամադրվեց « Ֆոքս օն չիլդրեն նաու,ինկ» ԲԿ-ի կողմից հատկացված մարդասիրական օգնությունը։

Օգնության տրամադրման շարունակականության ապահովման, համագործակցության և վստահության համար «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ն իր խորին երախտիքն է հայտնում « Ֆոքս օն չիլդրեն նաու,ինկ» ԲԿ-ին։