Տեղեկագիր

2015թ․ հունիս ամսից, «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ն սկսել է երկլեզու (անգլերեն և հայերեն) թվային տեղեկագրի պատրաստումը և հրատարակումը, որը լուսաբանում է կազմակերպության ողջ գործունեությունը և ծրագրերը։ Մեր Էլ-տեղեկագրերի PDF տարբերակները կարող եք ներբեռնել այստեղ։

«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ Տեղեկագիր – Հունվար 2017
«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ Տեղեկագիր – Մայիս 2016
«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ Տեղեկագիր – Ապրիլ 2016
«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ Տեղեկագիր – Մարտ 2016

«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ Տեղեկագիր – Դեկտեմբեր 2015

«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ Տեղեկագիր – Նոյեմբեր 2015
A«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ Տեղեկագիր – Հոկտեմբեր 2015
A«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ Տեղեկագիր – Սեպտեմբեր 2015
«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ տեղեկագիր արաբերենի ակումբի մասին
(Սեպտեմբեր – Հոկտեմբեր 2015)
«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ գրքույկ
Տեղեկանք «Ավանդական ասեղնագործություն կանանց համար» ծրագրի մասին
ՀՀԲՀԿ Տեղեկագիր համար 1 (Մարտ-Հունիս 2015թ) (2.03MB)

Դուք նաև կարող եք գրանցվել ստանալու մեր տեղեկագիրը լրացնելով հայտը`

Տեղեկագիր
Sending