Փետրվար 29, 2016

Բնակարանի հարցերու լուծումը առաջնային խնդիր: (Հարցազրոյց)

«Մարդասիրական արձագանգէն դէպի կայուն լուծումներ» աշխատաժողովին ժամանակ «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ն հանդէս եկած է առաջարկներով, որոնց մէջ առաջնային տեղ գրաւած է Սուրիահայերու բնակարաններու եւ բնակեցման հարցը: Այս...
Read More

«ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ում տեղի ունեցավ մարդասիրական օգնության բաշխում

2016թ-ի փետրվարի 15-ին «ՀԱԼԷՊ» հայրենակցական բարեսիրական հասարակական կազմակերպության թվով 57 ընտանիքների տրամադրվեց հագուստ: «ՀԱԼԷՊ» կազմակեպությունն իր խորին շնորհակալությունն է հայտնում այն անհատ բարերարներին, ովքեր հավատ...
Read More