Մայիս 22, 2020

Համբարձման առցանց տօնակատարութիւն

Համբարձման գիշեր,էն դիւթիչ գիշեր, Կայ հրաշալի,երջանիկ վայրկեան. Բացւում են ոսկի երկնքի դռներ, Ներքեւ պապանձւում,լռում ամեն բան. Ու աստուածային անհաս խորհրդով, Լցւում բովանդակ նրա սուրբ գթով։...
Read More