Դրամական Նպաստ Օգնելու Սիրիահայերին

Donate Now

Նորաստեղծ “ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ օգնությնան ձեռք մեկնեց Սիրիահայերին։ 2013 թվականի դեկտեմբեր ամսին, ՀԲԿ-ի Գործադիր մարմինը հավաքագրեց 10 000 ԱՄՆ դոլար և հատկացրեց Հալեպահայության Շտապօգնության Գործադիր Մարմնին։

Նվիրաբերված գումարը հատկացվեց Հալեպում բնակվող  հալեպահայ ամենախոցելի ընտանիքներին և կարիքի մեջ գտնվող անհատներին։

Այս նախաձեռնության արդյուքնում, ավելի քան 250 հալեպահայ կարիքավոր ընտանիքի հատկացվեց դրամական օգնություն, Նոր տարվա շեմին։