«Արևիկ» Հայաստան կենտրոն

Project Description

Դոնոր՝ անհատ դոնորներ

Հիմնական նպատակն է՝ մտավոր և ֆիզիկական հաշմանդամության խնդիրներ ունեցող երեխաների համար ապահովել համապատասխան պայմաններ, ստանալու անհրաժեշտ կրթություն, խնամք, մտավոր և ֆիզիկական թերապիա բուժում և հոգեբանական աջակցություն։

Ամփոփ նկարագիր` Հաշմանդամության (մտավոր և ֆիզիկական) խնդիրներ ունեցող անձանց կենտրոնը, որը հիմնադրվել էր 13 տարի առաջ Հալեպ քաղաքում, ստիպված էր դադարեցնել իր գործունեությունը Սիրիայում ընթացող պատերազմի պատճառով: «Արևիկ» կենտրոնի հաշմանդամության խնդիրներով սաներին, որոնք փախուստի էին դիմել պատերազմի կործանումից, կրկին անգամ ընձեռվեց հնարավորություն վայելելու կենտրոնի գործունեությունը, այս անգամ «ՀԱԼԷՊ» ՀԲՀԿ-ի ապահով պատերի ներսում 2014 թվականի հոկտեմբեր ամսից։

Ներկայումս, կենտրոն են հաճախում մտավոր և ֆիզիկական հաշմանդամության խնդիրներ ունեցող 10 անհատ։ Կենտրոնը իր սաներին տրամադրում է մաթեմատիկայի, նկարչության, երաժշտական, ֆիզիկական դաստիարակության, հոգեբանական աջակցման դասընթացներ, ինչպես նաև թատրոն-թերապիա և խոսքի զարգացման անվճար դասեր կենտրոնի նվիրյալ ուսուցիչների և աշխատակազմի միջոցով։ Կենտրոնը հոգում է նրանց տուն-կենտրոն-տուն փոխադրման ծախսերը և տրամադրում մեկանգամյա սնունդ (նախաճաշ կամ ճաշ)։ Մշակութային միջոցառումների կազմակերպումը շատ կարևոր է կենտրոնի համար, քանի որ դրանք նպաստում են կենտրոնի սաների արդյունավետ ինտեգրմանը քաղաքացիական հասարակություն։