Երիտասարդների պայծառ ապագա

Project Info

Project Description

 

Դոնոր. ԵՀԽ հայաստանյան Կլոր սեղան հիմնադրամ

Ծրագրի տևողությունը (Ընթացիկ). 2020թ. փետրվար- մինչ այսօր

Ծրագրի շահառուներ. Տեղացի երիտասարդներ, ինչպես նաև Սիրիայից, Իրաքից և այլ երկրներից՝ Հայաստանում ապաստանած փախստականներ

Ամփոփ նկարագիր

«Երիտասարդների պայծառ ապագա» ծրագիրն աջակցելու է հայ՝ խոցելի վիճակում գտնվող երիտասարդներին, ինչպես նաև փախստական այն երիտասարդներին, ովքեր տեղահանվել են Մերձավոր Արևելքի տարբեր երկրներից, ինչպիսիք են Սիրիան, Իրաքը (և այլ երկրներից)՝ հաստատվելով  Հայաստանի Հանրապետությունում:

Ծրագիրը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից.

 • Կարողությունների զարգացում
  Կարողությունների զարգացման բաղադրիչը ներառում է նպատակային դասընթացներ և այլ ծրագրեր, որոնք օգնում են փախստական և տեղացի խոցելի երիտասարդներին ձեռք բերելու և  ամրապնդելու իրենց հմտություններն ու գիտելիքը՝ բարձրացնելով  երիտասարդների մրցունակությունը հայաստանյան կրթական ոլորտում և աշխատաշուկայում: Ծրագրի այս բաղադրիչը փախստական երիտասարդներին և տեղացիներին տրամադրում է նաև ակտիվ և դինամիկ հարթակներ՝ միջազգային երիտասարդության հետ փոխանակելու իրենց տեսակետները, գաղափարներն ու տեսլականները՝  տարածաշրջանային և գլոբալ մակարդակներում:
 • Կրթաթոշակներ
  Մասնակի կրթավճարներ կտրամադրվեն  հայաստանյան համալսարանների բոլոր կրթական աստիճաններում (բակալավր, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա) ուսանող տեղահանված և տեղացի երիտասարդներին՝ մեղմելու փախստականների և տեղացի խոցելի երիտասարդների տնտեսական բեռը որակյալ կրթություն ստանալու համար: Կրթությունն այն հիմքն է, որի միջոցով փախստականները կարող են ինտեգրվել հայաստանյան հասարակությանը, և այն գործիքը, որն անհրաժեշտ է բոլոր երիտասարդներին՝ նպաստելու  Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը:
 • Վճարովի պրակտիկաներ
  Վճարովի պրակտիկայի բաղադրիչը բարելավելու է ուսանողների և շրջանավարտների հմտություններն ու մասնագիտական ​​փորձը` ստեղծելով հարթակ` իրենց մասնագիտական ​​ոլորտի աշխատանքով զբաղվելու համար:Վճարովի պրակտիկայի ծրագիրը մրցունակ և հասանելի է միայն այն երիտասարդներին, ովքեր ցուցաբերում են ակադեմիական ​​առաջադիմություն և ունեն մասնագիտական ​​աճի ձգտում: Հավանական շահառուների ինքնակենսագրականները (CV/ռեզյումեներ) ներկայացվում են ՀՀ պետական ​​և մասնավոր ամենահեղինակավոր հաստատություններին և լայնածավալ ուսումնասիրության և հարցազրույցի անցկացման գործընթացից հետո տվյալ հաստատությունները կայացնում են որոշում՝ ընդունելու  պրակտիկանտին:Ծրագիրը հնարավորություն է տալիս երիտասարդներին ձեռք բերել ինստիտուցիոնալ գիտելիքներ և մասնագիտական ​​փորձ՝ կողք կողքի աշխատելով փորձառու մասնագետների հետ:Ավելին, ծրագիրը հնարավորություն է տալիս տվյալ հաստատություններին վարձել երիտասարդ մասնագետների՝ հնարավոր զբաղվածության համար և կիրառել նրանց նորարար և ժամանակակաից հմտություններն ու գիտելիքները՝ իրենց ամենօրյա գործունեության մեջ:Գործնական պրակտիկայի համար մասնակիցներին տրամադրվում է  50,000 ՀՀ դրամ ամսական աշխատավարձ՝ հոգալու տրանսպորտի և սննդի ամենօրյա  ծախսերը:
 • Ձեռնարկատիրական փոքր դրամաշնորհներ երիտասարդների համար
  Ձեռնարկատիրական փոքր դրամաշնորհային ծրագիրը փախստականներին և տեղի անապահով երիտասարդներին հնարավորություն կընձեռի սկսել նորաստեղծ ձեռնարկություններ կամ զարգացնել՝ Հայաստանում վերջերս բացված սկսնակ ձեռնարկությունները: Հայաստանում գործազրկության բարձր մակարդակի պատճառով, տնտեսությունը մեծապես կախված է մասնավոր ձեռներեցությունից, ուստի այս փոքր դրամաշնորհային ծրագիրն օգնելու է տեղահանված երիտասարդներին ստեղծել այնպիսի հարթակներ, որոնց միջոցով նրանք կունենան իրենց սեփական եկամուտները՝ դրանով իսկ նպաստելով տնտեսական ինտեգրմանը, ինչպես նաև նպաստելու Հայաստանի զարգացմանը որոշակի ոլորտներում, որոնք համահունչ են ՀՀ-ի ազգային տնտեսական զարգացման նպատակներին։Ծրագրի հիմնական շահառուներն են  16-35 տարեկան տեղահանված (փախստականներ՝ Սիրիայից, Իրաքից, և այլ երկրներից) և տեղաբնակ խոցելի երիտասարդները,  ովքեր ներկայումս բնակվում են Հայաստանում:Քանի որ Հայաստանում սիրիահայ փախստականների (երկրում թվաքանակով ամենամեծ փախստական բնակչությունը) ավելի քան 90%-ը բնակվում է մայրաքաղաք Երևանում, ուստի ծրագրի շահառուների մեծամասնությունը Երևանից է, սակայն  ծրագրի տարբեր բաղադրիչներում ներառված են նաև մասնակիցներ ՀՀ մարզերից (քաղաքային և գյուղական բնակավայրեր):  Ծրագրի շահառուների առնվազն 50%-ը իգական սեռի ներկայացուցիչ է, ինչն ապահովում է գենդերային հավասարություն:

  Հոդվածներ

  Տեղացի և փախստական 46 երիտասարդներ ստացան ուսանողական կրթաթոշակներ…

  Գրաֆիկ դիզայնի դասընթացներ՝ «Երիտասարդների պայծառ ապագա» ծրագրի շրջանակում

  Մասնագիտական վճարովի պրակտիկայի մեկնարկը «Երիտասարդների պայծառ ապագա» ծրագրի շրջանակներում

  Ապագա ճարտարապետ Կառլոս Կուլումյան