Archive by Tag «ԱՄՔՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» բարեգործական հիմնադրամ

News
Մարդասիրական օգնություն 873 սիրիահայ ընտանիքների «ԱՄՔՈՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆ» բարեգործական հիմնադրամի կողմից

2019 թվականի հուլիսի 15-ից օգոստոսի 22-ը «ՀԱԼԵՊ» հայրենակական բարեսիրական հասարակական կազմակերպության («ՀԱ

Read More
Bottom Image