Archive by Tag բարեգործական ճաշկերույթ

News
Բարեգործական ճաշկերույթ՝ նվիրված Սուրբ Աստվածածնի Վերափոխման տոնին

2019թ․ օգոստոսի 28-ին «ՀԱԼԵՊ» հայրենակցական բարեսիրական հասարակական կազմակերպության («ՀԱԼԵՊ»  ՀԿ) հովանո

Read More
News
Charity Dinner Dedicated to the Feast of the Assumption

On August 28, 2019, under the auspice of Aleppo Compatriotic Charitable Organization (Aleppo-NGO) a charity dinner was organized dedicated to the Feast of the Assumption of the Holy Mother-o

Read More
News
Համբարձման տոնին նվիրված բարեգործական ճաշկերույթ

2019 թ. մայիս 30-ին «ՀԱԼԵՊ» հայրենակցական բարեսիրական հասարակական կազմակերպության («ՀԱԼԵՊ» ՀԿ) տիկնանց խոր

Read More
News
Charitable Dinner on the Occasion of the Ascension

On May 30, 2019, the women’s council of the Aleppo Compatriotic Charitable Organization (Aleppo-NGO)  organized a charitable dinner on the occasion of Christ’s Ascension, Hampartsoum. T

Read More
Bottom Image