Archive by Tag կրթաթոշակ Արցախցիներ

News
Կրթաթոշակներ ԱՐՑԱԽՑԻ ուսանողներին. «ՀԱԼԵՊ» ՀԿ և ԵՀԽ Կլոր սեղան հիմնադրամ

Վերջնաժամկետ՝ 27 նոյեմբերի 2020թ. «Երիտասարդների պայծառ ապագա» ծրագրի շրջանակներում «ՀԱԼԵՊ» հայրենակցակ

Read More
Bottom Image