Archive by Tag «Հալէպ» Բարեսիրական Հասարակական կազմակերպութեան

News
Առցանց հանդիպում «Սոցիալ Հոգեբանական Աջակցութիւն Սիրիահայերին» անդամներուն հետ

«Հալէպ» Բարեսիրական Հասարակական կազմակերպութեան,«Սոցիալ Հոգեբանական Աջակցութիւն Սիրիահայերին» ծրագր

Read More
News
Առցանց հանդիպում «Սոցիալ Հոգեբանական Աջակցութիւն Սիրիահայերին» անդամներուն հետ

«Հալէպ» Բարեսիրական Հասարակական կազմակերպութեան,«Սոցիալ Հոգեբանական Աջակցութիւն Սիրիահայերին» ծրագր

Read More
Bottom Image