Archive by Tag ձևավորող մտածողություն

News
Երիտասարդները հանդիպեցին ԿԶՆ Հայաստան նորարարական կենտրոնի ներկայացուցիչների հետ

Երիտասարդների շրջանում Կայուն զարգացման նպատակների (ԿԶՆ) վերաբերյալ իրազեկվածության բարձրացումը կարև

Read More
Bottom Image