Archive by Tag ճնշում

News
Քննարկվեց արյան բարձր ճնշումը և դրա կարգավորումը տան պայմաններում

2018 թվականի հոկտեմբերի 5-ին «ՀԱԼԵՊ» հայրենակցական բարեսիրական ՀԿ-ը («ՀԱԼԵՊ» ՀԿ) «Սոցիալ-հոգեբանական աջակ

Read More
Bottom Image