Archive by Tag Պրակտիկա Արցախցի երիտասարդների հաար

News
Մասնագիտական պրակտիկա` ԱՐՑԱԽՑԻ երիտասարդների համար. «ՀԱԼԵՊ» ՀԿ և ԵՀԽ Կլոր սեղան հիմնադրամի համատեղ ծրագիրը

Մասնագիտական պրակտիկայի հնարավորություն Արցախցի երիտասարդների համար «Երիտասարդների պայծառ ապագա» ծր

Read More
Bottom Image