Archive by Tag սիրիահայ համայնք

News
Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատար Զարեհ Սինանյանի հանդիպումը սիրիահայ երիտասարդների հետ

2019թ. դեկտեմբերի 5-ին «ՀԱԼԵՊ» հայրենակցական բարեսիրական ՀԿ-ի («ՀԱԼԵՊ» ՀԿ) գրասենյակում կայացավ Սփյուռքի գ

Read More
Bottom Image