Archive by Tag youth

News
Գևորգը, Բալիկը և Սարինը՝ իրենց պրակտիկայի մասին

«Սիրիահայ երիտասարդների պայծառ ապագա» ծրագրի շրջանակներում սիրիահայ ուսանողների և շրջանավարտների համ

Read More
News
Capacity Building of Syrian Youth in Practice

On December 27, 2018, within “Better Future for Syrian Armenian Youth” project, eight students completed the course of basic video-editing (Adobe PremierePro). As a final project each of

Read More
News
Սիրիահայ երիտասարդների կարողությունների զարգացումը գործնականում

«Սիրիահայ երիտասարդների պայծառ ապագա» ծրագրի շրջանակում 2018թ. դեկտեմբերի 27-ին ութ երիտասարդներ ավարտեց

Read More
News
Արձագանքելով սիրիահայ ուսանողների կրթաթոշակային կարիքներին

Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի հայաստանյան միջեկեղեցական Կլոր սեղան բարեգործական հիմնադրամը (ՀԿՍ)

Read More
News
Responding to the Scholarship Needs of Syrian Students in Armenia

On November 22, 2018, within the project “Better Future for Syrian-Armenian Youth” funded by the World Council of Churches Armenia Inter-Church Charitable Round Table Foundation (ART) a

Read More
News
Սիրիահայ երիտասարդները` անցյալի և ապագայի խաչմերուկում

2018թ. նոյեմբերի 16-18-ը Աղվերանում տեղի ունեցավ «Անցյալի հիշողություններ և ապագա» դասընթացը, որը կազմակերպ

Read More
News
Spotlight on Employment Prospects of Youth

On 27 October, 2018, within the project “Better Future for Syrian-Armenian Youth”, implemented with funding and cooperation of the World Council of Churches Armenia Round Table Charitabl

Read More
News
Ուշադրության առանցքում երիտասարդների զբաղվածության հնարավորություններն են

Հոկտեմբերի 27-ին «Սիրիահայ երիտասարդների պայծառ ապագա» ծրագրի շրջանակում, որը ֆինանսավորվում և իրականա

Read More
Bottom Image